Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt! Chào mừng Năm học mới 2021 - 2022!
19-29-2021.gif
Các trang Web và fanpage chính thống thông tin về tình hình dịch Covid-19

1. Fanpage Thông tin Chính phủ (có dấu tích xanh) Văn phòng Chính phủ: http://www.facebook.com/thongtinchinhphu/

2. Trang thông tin Sở Y Tế  tỉnh Quảng Ninh:  http://www.soytequangninh.gov.vn

3. Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh: https://quangninh.gov.vn

4. Fanpage QMG - Tin tức Quảng Ninh 24/7: http://www.facebook.com/truyenthongquangninh/

5. Trang thông tin và FanPage Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh:

    http://www.quangninhcdc.vn/

    https://www.facebook.com/pg/suckhoequangninh/posts/

6. FanPage DDCI tỉnh Quảng Ninh: https://www.facebook.com/DDCI-Quang-Ninh-141861439703474/

Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú; học sinh phòng chống dịch COVID-19 trước khi đến trường và tại trường:
Thông điệp về phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 gây ra
Tin nhanh
Tinh thần Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 bất diệt!
Bản tin online
Văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số 1063 PGD&ĐT V v tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022
Số 1048 PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2021 - 2022
Số 1044 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phòng ngừa về tội phạm ma túy, tác hại của tệ nạn ma túy và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã Đông Triều, giai đoạn 2021 - 2025
Số 1038 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, giai đoạn 2021 - 2025
Số 1040 PGD&ĐT Lịch trực xử lý các công việc phát sinh và tiêm phòng Covid-19
Số 1003 PGD&ĐT V v khẩn trương xây dựng bổ sung, hoàn thiện phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tình hình mới và tập trung cho các nhiệm vụ phòng, chống dịch chuẩn bị cho năm học 2021-2022
Số 1006 PGD&ĐT THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 9 năm 2021
Số 987 PGD&ĐT V v rà soát chuẩn bị các điều kiện phục vụ khai giảng và tổ chức năm học mới 2021-2022
Số 984 PGD&ĐT V v xét, duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2021-2022
Số 947 UBND về việc hướng dẫn đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo chuẩn năm học 2020-2021
Số 957 KH-PGDĐT Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2020 – 2021 triển khai nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 và Tuyên dương học sinh xuất sắc, tiêu biểu năm học 2020 - 2021
Số 941 PGDĐT V v tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL cấp tiểu học năm học 2021-2022
Số 923 PGD&ĐT V v thực hiện khung thời gian năm học 2021-2022
Số 924 PGD&ĐT-CNTT V v thay đổi địa điểm, điều chỉnh thành phần dự họp tại điểm cầu trung tâm Hội nghị trực tuyến tổ chức vào 13h30 ngày 18 8 2021
Số 899 PGD&ĐT V v triệu tập CBGV tham gia Hội nghị tập huấn phương pháp xây dựng kế hoạch giáo dục môn học theo chương trình GDPT mới cấp THCS năm 2021
Số 886 PGD&ĐT-CNTT V v tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với GDPT
Số 877 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và tổ chức Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2021-2022 cho học sinh
Số 859 PGD&ĐT THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 8 năm 2021
Số 834 PGD&ĐT V v triệu tập CBGV tham gia Hội nghị tập huấn phương pháp xây dựng kế hoạch giáo dục môn học theo chương trình GDPT mới cấp THCS
Số 833 PGD&ĐT V v bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch số 781 KH-PGDĐT ngày 07 7 2021 của Phòng GD&ĐT và triệu tập CBGV tham gia Hội nghị tập huấn
Văn bản của Tỉnh, các Sở-Ngành
Số 36 2021 NQ-HĐND Nghị quyết về một số giải pháp cấp bách và chính sách đặc thù phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Số 34 12021 NQ-HDND Nghị quyết quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở mầm non, phổ thông và GDTX công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Số 2571 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em ngành Giáo dục giai đoạn 2021 - 2030
Số 3094 QĐ-UBND Quyết định công nhận mức độ ảnh hưởng của sáng kiến để căn cứ xét, tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
Số 2523 SGDĐT-VP V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác quản lý học sinh năm học 2021-2022
Số 2503 SGDĐT-KHTC V v thực hiện chính sách học phí và quy định một số khoản thu năm học 2021 - 2022
Số 3697 SYT-NVY V v hướng dẫn xây dựng phương án phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị
Số 1202 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH về việc công nhận danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua Cở sở năm học 2020 - 2021
Số 2750 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2020 - 2021
Số 2425 SGDĐT-GDPT V v Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022
Số 2435 TB-SGDĐT Thông báo lịch trực trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2021
Số 2406 SGDĐT-GDPT V v hướng dẫn thực hiện Thông tư 22 2021 TT-BGDDT ngày 20 7 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số 2808 QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2020-2021
Số 2363 SGDĐT-TCCBQLCL V v hướng dẫn đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020-2021
Số 3268 QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt khung nội dung tổng thể giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ninh
Văn bản TX, các Phòng-Ban
Số 3544 UBND V v thực hiện nghiêm một số biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19
Số 1052 QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng học sinh đã có thành tích Xuất sắc năm học 2020-2021
Số 09-HD TU Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 15-CT TU ngày 04 9 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022
Số 212 KH-BCĐ Kế hoạch tổ chức tiên chủng vắc xin phòng Covid-19 toàn dân trên đại bàn thị xã Đông Triều
Số 3445 UBND V v điều chỉnh hoạt động lưu thông qua chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Cầu Triều, cầu Đá Vách trong tình hình mới
Số 210 KH-UBND Kế hoạch triển khai vắc xin phòng COVID-19 đợt VIII cho các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 3400 UBND HỎA TỐC V v triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Số 320 TB-UBND Thông báo V v công bố số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Đông Triều và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 các xã, phường thuộc thị xã Đông Triều
Số 01 TB-TTCH Thông báo về việc phân công nhiệm vụ Thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 01 QĐ-TTCH Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận thường trực Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Đông Triều
Số 308 TB-UBND Thông báo về việc đưa thủ tục hành chính lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn vào thực hiện tại TTHCC thị xã
Số 1707 QĐ-UBND Quyết định thành lập Trung tâm chỉ huy phòng chống Covid-19 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 3198 UBND V v củng cố, tăng cường hiệu quả hoạt động của Tổ COVID-19 cộng đồng và tuyên truyền vận động người dân cũng tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19
Số 635 PYT V v hướng dẫn xây dựng phương án phòng chống dịch của cơ quan, đơn vị
Số 306 TB-UBND Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Dũng, PCT UBND thị xã về việc rà soát, chuẩn bị các điều kiện phục vụ khai giảng và tổ chức năm học mới 2021- 2022
Số 3178 UBND V.v tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
Số 3148 UBND V.v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
Số 01 TB-BCĐ Thông báo phân công nghiệm vụ thành viên BCĐ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thị xã
Số 3133 UBND V.v kiện toàn Tổ giúp việc Chủ tịch UBND thị xã về công tác an toàn thực phẩm
Số 1676 QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Tổ công nghệ hỗ trợ, phòng chống dịch Covid-19 thị xã Đông Triều
Văn bản Nhà nước, các Bộ-Ngành
Số 905 CĐ-BGDĐT Công điện về việc tổ chức dạy học ứng phó diễn biễn dịch COVID-19
Số 3969 BGDĐT-GDTH Về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19
Số 24 2021 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23 2017 TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
Số 23 2021 TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
Số 02 2021 TT-BNV THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
Số 3961 BGDĐT-CĐN Về việc vận động quyên góp, ủng hộ Máy tính cho em
Số 3825 BGDĐT-PC Về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác pháp chế
Số 3761 BGDĐT-GDCTHSSV Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2021-2022
Số 3757 BGDĐT-GDTC Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022
Số 24 CT-TTg CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC AN TOÀN, BẢO ĐẢM CHƯƠNG TRÌNH VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19
Số 3699 BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022
Số 3677 BGDĐT-GDTX V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo dục thường xuyên
Số 3676 BGDĐT-GDMN V v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non
Số 3636 BGDĐT-GDTH Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022
Số 800 CT-BGDĐT CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022 ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19, TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI, KIÊN TRÌ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH

Dâng hương kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Chiến khu Trần Hưng Đạo - Chiến khu Đông Triều 

Sáng 8/6, tại khu di tích chùa Bắc Mã (ở xã Bình Dương), Đoàn đại biểu Thị ủy - HĐND - UBND thị xã Đông Triều đã long trọng tổ chức lễ dâng hương nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Chiến khu Trần Hưng Đạo - Chiến khu Đông Triều (8/6/1945 - 8/6/2021). Buổi lễ được tổ chức ngắn gọn, đảm bảo các...

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II BÁO CÔNG DÂNG BÁC 

Sáng ngày 19/5/2021, Liên đội Trường Trung học cơ sở Mạo Khê II đã thành kính tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Khu tưởng niệm Bác Hồ, xã Hồng Thái Tây, Đông Triều, Quảng Ninh. Đoàn gồm 10 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ đại diện cho gần 1400 đội viên trong toàn Liên đội, do cô Trần Thị Ánh Tuyết- Bí...

THÔNG BÁO - CÔNG ĐIỆN
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 18 / 09 / 2021
Dịch vụ công
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân gặp hiệu trưởng nhà trường để...
»Chi tiết
Thủ tục: Đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Trình tự thực hiện: - Chủ đầu tư (cá nhân, tổ chức) làm tờ...
»Chi tiết
Thủ tục Chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
I-Trình tự thực hiện: a) Đối với cá nhân, tổ chức + Cá nhân...
»Chi tiết
Xin cấp giấy phép mở lớp dạy thêm, học thêm
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường...
»Chi tiết
Hồ sơ thành lập trường Tiểu Học
Thủ tục thành lập trường Tiểu Học
»Chi tiết
Đính chính nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, Bổ túc Trung học cơ sở
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân gặp hiệu trưởng nhà trường...
»Chi tiết
Cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cấp Tiểu học, Trung học cơ sở.
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường...
»Chi tiết
Hồ sơ thành lập trường THCS
Thủ tục thành lập trường THCS
»Chi tiết
Hồ sơ xin chuyển trường
Thủ tục xin chuyển trường
»Chi tiết
Hồ sơ thành lập trường Mầm non
Thủ tục thành lập trường Mầm non
»Chi tiết

DS phân hệ Phòng giáo dục điện tử
HNTK năm học 2019-2020
Tủ sách pháp luật

Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.

»Xem thêm

Tài nguyên
Liên kết website
Thời tiết

Thống kê truy cập
 Số lượt truy cập: 278.613.174
 Đang truy cập: 28
 Trong đó: 3 thành viên