Các trường học trên địa bàn thị xã Đông Triều thực hiện tốt công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV

Thực hiện Công văn số 2723/UBND ngày 08/9/2020 của UBND thị xã về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí khánh tiết chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025, các trường học trên địa bàn thị xã Đông Triều đã hoàn thành việc trang trí, tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 trước ngày 09/9/2020.


     Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết đã tạo được không khí sôi nổi, đồng thuận, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

     Sau đây là những hình ảnh tại một số cơ quan, đơn vị trường trên địa bàn thị xã:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ CNTT - Phòng GDĐT

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất