Thị xã Đông Triều tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, giáo viên hè năm 2020 qua truyền hình trực tiếp

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị uỷ về tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho cán bộ, giáo viên hè năm 2020, ngày 22/8/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè 2020 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục.


     Hội nghị được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm tại phòng quay S2 – phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã và 82 điểm cầu tại các trường Mầm non, Tiểu học, TH&THCS, THCS, THPT, trung tâm GDNN&GDTX trong toàn thị xã với gần 2.500 cán bộ, quản lý, giáo viên nhân viên toàn ngành.
     Dự, chỉ đạo và truyền đạt trực tiếp các nội dung của Hội nghị có đồng chí Nguyễn Toàn Thắng – PGS.TS, Giảng viên cao cấp, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hoá – Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Ngọc Quân – Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã, đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm – Thị uỷ viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.
 
 
Quang cảnh Hội nghi Bồi dưỡng chính trị tại điểm cầu trung tâm S2-phòng GD
 
     Hội nghị được trực tuyến nghe báo cáo viên báo cáo về những nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; những vấn đề mới trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước; bồi dưỡng nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm của mỗi cán bộ, quản lý, giáo viên và học sinh trong nghiên cứu, học tập lý luận chính trị; thực hiện các Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục; xây dựng văn hoá học đường, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường học. Từ đó cụ thể hoá và vận dụng vào công tác quản lý, chuyên môn, học tập và giảng dạy theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế.
 
     Công tác học tập chính trị tại điểm cầu các trường
 
 
 
 
 
 
 
     Qua Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè năm 2020, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã được bồi dưỡng về chính trị cũng như tiếp tục nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt trong xây dựng văn hoá học đường trong trường học của cán bộ, quản lý, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo trong toàn thị xã.
 
 
Phạm Xuân Hoàn - Phó trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất