Văn bản mới nhất
Văn bản
  • Số 332 SGDĐT-CTTT Về việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT TU ngày 03 02 2021 của Tỉnh ủy và Công văn số 728 UBND-DL1 ngày 04 02 2021 của UBND tỉnh
  • «Trở về
Số hiệu: 332/SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành: 05/02/21
Cơ quan ban hành: SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG NINH
Trích yếu:
1 of 3