Văn bản
  • Số 54 UBND-TH5 Thông báo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
  • «Trở về
Số hiệu: 54/UBND-TH5
Ngày ban hành: 05/02/21
Cơ quan ban hành: UBND TỈNH QUẢNG NINH
Trích yếu:
1 of 1