Văn bản
  • Số 397 UBND Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức
  • «Trở về
Số hiệu: 397/UBND
Ngày ban hành: 09/02/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 3