Văn bản
  • Số 430 UBND triển khai dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã
  • «Trở về
Số hiệu: 430/UBND
Ngày ban hành: 17/02/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 11